Komisjoni otsus, 10. veebruar 1989, millega täiendatakse nõukogu direktiivi 82/894/EMÜ (loomahaigustest teatamise kohta ühenduses) lisasid