89/162/EØF: Kommissionens beslutning af 10. februar 1989 om supplering af bilagene til Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet