Întrebare scrisă E-6049/07 adresată de Philip Claeys (NI) Comisiei. ENAR şi politica europeană în domeniul imigrării