Întrebare scrisă E-1584/10 adresată de Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) Comisiei. Recunoașterea limbii catalane