Întrebare scrisă E-4349/07 adresată de Paul Rübig (PPE-DE) Comisiei. Încetarea garanţiei FEI: garantarea împrumuturilor întreprinderilor mici şi mijlocii