Întrebare scrisă E-6665/08 adresată de Richard Seeber (PPE-DE) Comisiei. Durabilitatea sistemului de pensii