Întrebare scrisă E-6092/07 adresată de Roger Helmer (NI) Comisiei. Peru