Întrebare scrisă E-3692/07 adresată de Alyn Smith (Verts/ALE) Comisiei. Aplicarea principiului precauţiei şi carnea de vită din Brazilia