Regulamentul (CE) nr. 231/2009 al Comisiei din 19 martie 2009 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 800/1999 în ceea ce privește stabilirea ratei de restituire pentru zahăr în cazul livrărilor menționate la articolele 36 și 44 din respectivul regulament, efectuate în perioada 1 - 25 septembrie 2008