Regulamentul (CE) nr. 541/2007 al Comisiei din 16 mai 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume