Regulamentul (CEE) nr. 2249/85 al Comisiei din 2 august 1985 de modificare a Regulamentului nr. 467/67/CEE de stabilire a cursurilor de schimb, a costurilor de prelucrare și a valorii subproduselor aferente diferitelor etape din procesul de prelucrare a orezului$