Întrebare scrisă E-2842/09 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Economia Ucrainei