Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem