Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9024 – Abry Partners / Link) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)