Întrebare scrisă E-7762/10 Dan Jørgensen (S&D) adresată Comisiei. Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon