Cauza C-526/07 P: Ordonanța Curții din 28 noiembrie 2008 — Philippe Combescot/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Funcționari — Numire în postul de șef de delegație în Columbia — Excludere din concurs — Cerere de reparare a prejudiciului — Determinarea întinderii reparării prejudiciului — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat)