Rectificarea comunicării din Jurnalul Oficial privind cauza T-126/09 ( JO C 129, 6.6.2009, p. 18 )