Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Text s významem pro EHP )(Uveřejnění názvů a označení harmonizovaných norem vztahujících se ke směrnici)