Întrebare scrisă E-6135/09 adresată de Martin Ehrenhauser (NI) Consiliului. Contribuţia fiecărui stat membru al UE la costurile operaţiunilor militare ale PESA