Întrebare scrisă E-0321/07 adresată de Erik Meijer (GUE/NGL) Comisiei. Paradisul fiscal din Sint Eustatius, în Marea Caraibelor, şi condiţiile pentru viitorul statut al acestuia de municipalitate olandeză şi regiune ultraperiferică a UE