Comunicare a Comisiei către Parlamentul european în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor şi standardelor comune destinate organismelor abilitate să efectueze inspecţii şi controale la bordul navelor, precum şi activităţilor relevante ale administraţiilor maritime şi în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor şi standardelor comune destinate organismelor abilitate să efectueze inspecţii şi controale la bordul navelor (Text cu relevanţă pentru SEE)