Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 148/2007 van 7 december 2007 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst