Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 148/2007 tas- 7 ta’ Diċembru 2007 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim taż-ŻEE