EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 148/2007 ( 2007. gada 7. decembris ), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)