ETA:n sekakomitean päätös N:o 148/2007, tehty 7 päivänä joulukuuta 2007 , ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta