MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) Talous- ja raha-asioiden valiokunta Esittelijä: Tom Vandenkendelaere