Întrebare scrisă E-0455/09 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Distribuirea publicității guvernamentale în presa scrisă din Grecia