Regulamentul (CE) nr. 391/2008 al Comisiei din 30 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 102/2007 de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2008 privind situația pe piața forței de muncă a emigranților și a descendenților direcți ai acestora (Text cu relevanță pentru SEE)