Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport de execuţie pentru programul comunitar de la Lisabona 2008 – 2010