Întrebare scrisă E-0977/07 adresată de Bart Staes (Verts/ALE) Comisiei. Raportul european de inspecţie privind bunăstarea animalelor (DG(SANCO)/8043/2006)