Întrebare scrisă E-1651/09 adresată de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) și Satu Hassi (Verts/ALE) Comisiei. Proiect pentru o instalaţie de incinerare a deșeurilor în Unterallgäu, Germania