SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonania uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzonego Komisji na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/974 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi