Întrebare scrisă E-4392/07 adresată de Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE) Comisiei. Discriminarea victimelor muncii forţate de către autorităţile slovace