Întrebare scrisă P-1345/09 adresată de Herbert Bösch (PSE) Consiliului. Lupta antifraudă în domeniul taxei pe valoare adăugată - concluziile Consiliului privind Raportul special nr. 8/2007 al Curţii de Conturi