Întrebare scrisă E-000982/11 Alan Kelly (S&D) adresată Comisiei. Irlanda și Directiva-cadru privind deșeurile