Întrebare scrisă E-2077/09 adresată de Luca Romagnoli (NI) Comisiei. Informații despre utilizarea fondurilor din programul Daphné II de către provincia Pesaro