Întrebare scrisă E-2803/07 adresată de Georgios Karatzaferis (IND/DEM) Comisiei. Încălcarea de către Grecia a Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 privind cabotajul maritim - răspunsul nesatisfăcător din partea Comisiei