Nařízení Komise (ES) č. 381/2009 ze dne 8. května 2009 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska