Întrebare scrisă P-0887/08 adresată de Maria Eleni Koppa (PSE) Comisiei. Traficul de fiinţe umane