Întrebare scrisă P-1050/09 adresată de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE) Comisiei. Legislaţia privind persoanele care desfăşoară o activitate independentă şi care efectuează activităţi mobile de transport rutier