Întrebare scrisă E-0680/07 adresată de Proinsias De Rossa (PSE) Comisiei. Reexaminarea Directivei privitoare la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător