Întrebare scrisă E-1246/09 adresată de Erik Meijer (GUE/NGL) Consiliului. Evaluarea mandatului european de arestare, experienţele negative legate de predarea suspecţilor şi reducerea numărului de recursuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului