2009/702/CE: Decizia Consiliului din 7 septembrie 2009 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Regiunilor