Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth) Text cu relevanță pentru SEE