Întrebare scrisă P-3419/08 adresată de Herbert Bösch (PSE) Consiliului. Consecințele Serviciilor de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) asupra nivelului resurselor proprii ale Comunităților Europene, bazate pe venitul național brut