Hotărârea Curții din data de 5 iulie 1978. # Stadt Frankfurt am Main împotriva Max Neumann. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesverwaltungsgericht - Germania. # Cauza 137/77. Neumann TITJUR