Cauza C-496/09: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2009 (fax din 30 noiembrie 2009 ) — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană