Întrebare scrisă E-0382/08 adresată de Ashley Mote (NI) Comisiei. Banii contribuabililor cheltuiţi pentru şcolile pentru copiii personalului