Întrebare scrisă E-010999/10 Zigmantas Balčytis (S&D) adresată Comisiei. Rapoarte actualizate privind sancțiunile aplicate pentru încălcări grave ale normelor sociale în transportul rutier