Cauza C-173/08: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 iunie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te Amsterdam — Țările de Jos) — Kloosterboer Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Tariful vamal comun — Poziții tarifare — Sisteme de răcire pentru calculatoare compuse dintr-un disipator termic și dintr-un ventilator — Clasificare în Nomenclatura combinată)